Študentská vedecká a odborná činnosť

Študentská vedecká odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.

Hlavným cieľom ŠVOČ je vyhľadávanie študentských talentov v rôznych oblastiach odborných činností, vytváranie predpokladov na permanentnú vedeckú a odbornú prácu a individuálny rozvoj tvorivých schopností študentov.

Do ŠVOČ sa zapájajú študenti všetkých foriem štúdia študujúci na OF na I. a II. stupni cez určené odborné predmety alebo na základe vlastného rozhodnutia ako členovia riešiteľských tímov samostatných výskumných úloh, projektov alebo študentských dní.

Výsledky ŠVOČ sú študentské práce s možnou prezentáciou až v troch kolách:

  • seminárne kolá,
  • katedrálne kolá odborných sekcií (v závislosti od počtu súťažiacich),
  • finálne ročníkové kolo na Konferencii ŠVOČ na Obchodnej fakulte.

Výsledky ŠVOČ