Študijné programy

I. stupeň – bakalárske štúdium 

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment

  • študijný program podnikanie v obchode
  • študijný program medzinárodné podnikanie
  • študijný program podnikanie v cestovnom ruchu a službách

II. stupeň – inžinierske štúdium – študijné programy v slovenskom jazyku

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment
  • študijný program marketingový a obchodný manažment
  • študijný program manažment medzinárodného obchodu
  • študijný program manažment cestovného ruchu

II. stupeň – inžinierske štúdium – študijné programy v anglickom jazyku

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment
  • študijný program Marketing and Trade Management
  • študijný program Tourism Management

II. stupeň – inžinierske štúdium – študijné programy vo francúzskom jazyku

 • študijný odbor 8. ekonómia a manažment
  • študijný program Management de la vente

III. stupeň – doktorandské štúdium

 • študijný odbor ekonómia a manažment
  • študijný program marketingový a obchodný manažment
 • študijný odbor ekonómia a manažment
  • študijný program manažment medzinárodného podnikania