Náš tím

Študentský parlament zastupuje všetkých študentov Obchodnej fakulty. Túto funkciu zastupujú títo študenti:

 

 

 

 

 

Bc. Jakub NICHTA
1.ročník, 2. stupeň


Bc. Dominika BABINSKÁ
2.ročník, 2. stupeň


Bc. Branislav VOJTKO
1.ročník, 2. stupeň


Bc. Hanka VEREŠOVÁ
2.ročník, 2. stupeň