Ubytovanie 2023/2024

Žiadosť o ubytovanie si študenti podávajú individuálne v danom termíne podľa ročníka štúdia(v ak. rok 2023/24) cez svoj AiS2.

Všetky podklady(ZŤP, osirelosť, ŠVOČ) a prípadné otázky posielajte na: ubytovanie.of@euba.sk

Výsledky volieb do AS EU

Dňa 25. apríla 2023 sa uskutočnili voľby členov Akademického senátu EU za študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V priamych voľbách s tajným hlasovaním boli do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie od 1.5.2023 do 31.04.2027 zvolení:

FUNTÍKOVÁ Vanda (1.ročník, I.stupeň štúdia OF)

ŽIAK Filip, Bc. (1.ročník, II.stupeň štúdia OF)

Výsledky volieb do AS OF EU

Dňa 6. decembra 2022 sa uskutočnili voľby členov Akademického senátu OF EU za študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V priamych voľbách s tajným hlasovaním boli do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2026 zvolení:

DUDEKOVÁ Katarína (2.ročník, I.stupeň štúdia OF)

FLOREKOVÁ Alexandra Anna (2.ročník, I.stupeň štúdia OF)

FUNTÍKOVÁ Vanda (1.ročník, I.stupeň štúdia OF)

JURINCOVÁ Bianka (2.ročník, I.stupeň štúdia OF)

SRNKA Roman (3.ročník, I.stupeň štúdia OF)

ŽIAK Filip, Bc. (1.ročník, II.stupeň štúdia OF)

Voľby do Akademického senátu OF EU v Bratislave

Vyhlasujeme voľby do študentskej časti Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na nové funkčné obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2026.

Voľby budú prebiehať 06.12.2022 (utorok) od 12:00 do 14:00 v miestnosti 1A21 (ŠPOF)

Návrhy na kandidátov môžete posielať na mailovú adresu:

spof@spof.sk

Navrhnúť kandidáta je možné do 30.11.2022, do polnoci.

Podrobné informácie o priebehu volieb a navrhovanie kandidátov nájdete v Oznámení.

Výsledky volieb do AS OF EU

Dňa 9. novembra 2022 sa uskutočnili doplňujúce voľby členov Akademického senátu OF EU za študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V priamych voľbách s tajným hlasovaním boli do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2018 – 2022 zvolení študenti:

DUDEKOVÁ Katarína

FLOREKOVÁ Alexandra Anna

JURINCOVÁ Bianka

Vyhlasujeme voľby do študentskej časti Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Voľby do Akademického senátu OF EU v Bratislave

Voľby budú prebiehať 09.11.2022 (streda) od 12:30 do 13:30 v miestnosti 1A21 (ŠPOF)

Návrhy na kandidátov môžete posielať na mailovú adresu:

spof@spof.sk

Navrhnúť kandidáta je možné do 05.11.2022, do polnoci.