Aktuality

Zverejnenie ,,ČIARY“ (PRIDELENIE/NEPRIDELENIE) 2022/2023:


Žiadosť o ubytovanie si študenti podávajú individuálne v danom termíne podľa ročníka štúdia(v ak. rok 2022/23) cez svoj AiS2.

Všetky podklady(ZŤP, osirelosť, ŠVOČ) a prípadné otázky posielajte na: ubytovanie.of@euba.sk