MANUÁL: Ako si vygenerovať platobný príkaz za ubytovanie

Na základe problémov s generovaním platobného príkazu popisujeme ďalší (jednoduchší) spôsob – v prípade nefunkčnosti manuálu nižšie.

1. otvor ais2.euba.sk
2. klikni na neuhradené poplatky
3. stlač tlačiareň

Mal by sa ti stiahnuť platobný príkaz vo formáte PDF


V prípade nefunkčnosti môžete platobný príkaz generovať podľa manuálu.