FAQ Ubytovanie 2020/2021

1.    Kedy   sa   podáva   žiadosť   o ubytovanie   pre   súčasných   študentov   Obchodnej   fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ?  

V prípade súčasných študentov, termín na podávanie žiadosti je od 04.05.2020  do 28.05.2020.

2.    Kedy sa podáva žiadosť o ubytovanie pre novoprijatých (I. a II. stupeň) študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ?

V prípade  novoprijatých  študentov do 1. ročníka I. stupňa ,  termín  na  podávanie  žiadosti  je  od  11.5.2020 do 29.5.2020.

V prípade  novoprijatých  študentov do 1. ročníka II. stupňa ,  termín  na  podávanie  žiadosti  je  od  25.06.2020  do 17.7.2020.

3.    Ako si môžem podať žiadosť o ubytovanie ? 

Žiadosť sa podáva výlučne elektronicky cez systém AIS.

4.    Čo v prípade, ak nestihnem termín  na podanie žiadosti? 

Ak študent nepodá žiadosť o ubytovanie v stanovenom termíne, žiadosť o ubytovanie nebude akceptovaná.

5.    Ako a kedy sa dozviem rozhodnutie o pridelení ubytovania ? 

V prípade  súčasných  študentov,  výsledky  spracovania  žiadostí     (dosiahnuté  body)  budú zverejnené 01.06.2020. Výsledok o rozhodnutí o pridelení alebo nepridelení ubytovania bude zverejnený 15.06.2020 v AIS.

V prípade novoprijatých študentov,  výsledky  spracovania  žiadostí   (dosiahnuté  body) budú zverejnené 22.07.2020. Výsledok o rozhodnutí o pridelení alebo nepridelení ubytovania bude zverejnený 31.07.2020 v AIS.

6.    Môžem podať odvolanie voči rozhodnutiu o pridelení ubytovania ? 

Podať  odvolanie  je  možne  len  v prípade  nesprávneho  výpočtu  bodov,  nie  voči  neprideleniu ubytovania.

7.    Kedy  si  mám  podať  žiadosť  o ubytovanie  v prípade,  že  v  nasledujúcom  akademickom  roku plánujem vycestovať na ERASMUS, iné mobilitné programy? 

Ak  plánujem  vycestovať  v  letnom  semestri  akademického  roku  2020/2021,  podávam  žiadosť o ubytovanie v stanovených termínoch.

Ak plánujem vycestovať v zimnom semestri akademického roku 2020/2021, podávam žiadosť o ubytovanie podávam žiadosť o pridelenie ubytovania na Centrum podnikateľských činností a  univerzitných  služieb EU v Bratislave  v termíne od 01. 12. 2020 do 31. 12. 2020, pričom konkrétne ubytovacie miesto mi bude oznámené od 10.01.2021 do 14.02.2021.

8.    Bude prebiehať dodatočné rozdelenie ubytovacích miest v prípade voľných kapacít ? 

Áno, v prípade voľných kapacít je potrebné  v termíne od 28.08.2020 do 03.09.2020 podať žiadosť (odvolanie)  o  preskúmanie  rozhodnutia  o  nepridelení  ubytovania  výhradne  na  Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave, email: cpcus.cpcus@euba.sk

9.     Kedy je potrebné uhradiť poplatok za ubytovanie

Poplatok za ubytovanie je potrebné uhradiť v dostatočnom predstihu (minimálne 3 pracovné dni pred dňom ubytovania, najneskôr však do 20.08.2020). Ak študent neuhradí poplatok do 20.08.2020, stráca nárok na pridelené miesto.  

10 Ako sa dozviem informáciu o výške poplatku za ubytovanie ? 

Informáciu  o výške poplatku za ubytovanie a číslo pridelenej izby bude mať každý študent, zaevidovaný v AIS (2,3 ročník I. stupňa a 2. ročník II. stupňa štúdia), uvedenú po jeho osobnom prihlásení v systéme AIS.

11. Čo robiť ak som si žiadosť o internát podal, ale v zozname som pod čiarou?

Podal si si riadne v stanovenom termíne žiadosť o ubytovanie cez AIS, avšak kvôli nedostatku počtu bodov si skončil pod čiarou? Ešte nič nie je stratené. Môže sa stať, že do stanoveného termínu, 20.08.2020, ľudia z rôznych príčin internát nezaplatia. V takomto prípade, budeme ešte čiaru posúvať a v prípade voľných kapacít budeme študentov kontaktovať. Preto Vás prosíme, aby ste dvíhali telefón, prípadne odpisovali na maily aby sme vedeli pružne pracovať s kapacitami.

12. Čo robiť ak som si nepodal žiadosť o ubytovanie, ale o internát mám aj napriek tomu záujem?

Aj pre teba máme riešenie. V septembri zvyšné kapacity zo všetkých internátov preberá Centrum pre podnikateľské činnosti a univerzitné služby. Preto si môžeš podať žiadosť o ubytovanie k nim. Špeciálne tlačivo nie je žiadne. Jednoducho do wordu napíš oficiálnu žiadosť a pošli na mail cpcus.cpcus@euba.sk

V prípade voľných kapacít Ti môžu dodatočne prideliť lôžko na akomkoľvek internáte. Ostatné termíny pre prideľovanie dodatočných kapacít sleduj tu.

13. Daný internát mi nevyhovuje, môžem sa vymeniť?

Môžeš. Avšak nie svojvoľne, ale oficiálnou cestou s vedomím ubytovateľky. Nájdi si niekoho, kto sa s tebou vymení a následne je tvojou povinnosťou oboznámiť s tým ubytovateľky oboch internátov a počkať na ich súhlasné stanovisko. Bez toho sa vymeniť nemôžeš. Ak tak urobíš, pri kontrole máme právo ti zrušiť ubytovanie na základe porušenia domového poriadku.

14. Ak o internát nemám záujem, môžem predať svoje miesto?

Nie, nemôžeš! Predaj miest je prísne zakázaný. Klasifikuje sa ako porušenie domového poriadku a automaticky na lôžko strácaš nárok a ďalej to s tebou bude riešiť disciplinárna komisia.

15. Môžem poplatok za ubytovanie zaplatiť neskôr?

Nie. Pokiaľ  za ubytovanie nezaplatíš do stanoveného dátumu, automaticky strácaš nárok na lôžko.

16. Ako zaplatím za ubytovanie?

Na odpovedanie tejto otázky sme pre teba pripravili šikovný manuál. Nájdeš ho tu: MANUÁL: Ako si vygenerovať platobný príkaz za ubytovanie 🙂

17. Od akej vzdialenosti si môžem podávať žiadosť o ubytovanie? 

Hranica vzdialenosti sa posunula smerom nadol. Od nového akademického roka si môže podávať žiadosť každý študent vzdialení od Bratislavy 50 km a viac.