Ubytovanie

Všetky dôležité informácie týkajúce sa ubytovania nájdeš na tejto stránke a jej podstránkach.

Milí študenti,
v zmysle harmonogramu  zverejňujeme počet dosiahnutých bodov na ubytovanie na nasledujúci akademický rok 2021/2022.

Počet dosiahnutých bodov novoprijatých študentov:

Budúci:Prvý ročník I. stupeň – dosiahnuté body

Budúci:Prvý ročník II. stupeň – dosiahnuté body

Zverejnenie ,,ČIARY“ (PRIDELENIE/NEPRIDELENIE ubytovania):

Budúci:Prvý ročník I. stupeň – ,,ČIARA“

Budúci:Prvý ročník II. stupeň – ,,ČIARA“

Počet dosiahnutých bodov pokračujúcich  študentov:

Zverejnenie ,,ČIARY“ (PRIDELENIE/NEPRIDELENIE ubytovania):