Ubytovanie

Všetky dôležité informácie týkajúce sa ubytovania nájdeš na tejto stránke a jej podstránkach.

Milí študenti,
v zmysle harmonogramu  zverejňujeme „Čiaru“ pridelenia / nepridelenia internátov na ubytovanie na nasledujúci akademický rok 2020/2021.
Na pridelenie/ nepridelenie internátu nie je možné podať odvolanie.  Zverejnenie konkrétnych internátov prebehne v priebehu augusta najneskôr do 14.8.2020.

 

Počet dosiahnutých bodov pokračujúcich  študentov:

Zverejnenie „Čiary“ pridelenia/ nepridelenia internátu:

Budúci: Druhý ročník 1. stupeň- Pridelenie – Nepridelenie