Ubytovanie

Všetky dôležité informácie týkajúce sa ubytovania nájdeš na tejto stránke a jej podstránkach.

Milí študenti,
v zmysle harmonogramu  zverejňujeme počet dosiahnutých bodov na ubytovanie na nasledujúci akademický rok 2020/2021.
Kvôli nepridelenou internátu nie je možné sa odvolať. Odvolať sa bolo možné len pre zlý výpočet bodov.
Zverejnenie konkrétnych internátov prebehne v priebehu augusta najneskôr do 14.8.2020.

 

Zverejnenie „Čiary“ pridelenia/ nepridelenia internátu:

Budúci: Prvý ročník 1. stupeň- čiara

Budúci: Štvrtý ročník 2. stupeň- čiara

Počet dosiahnutých bodov novoprijatých študentov:

Budúci: Štvrtý ročník 2. stupeň- dosiahnuté body

Budúci: Prvý ročník 1. stupeň- dosiahnuté body

Počet dosiahnutých bodov pokračujúcich  študentov:

Zverejnenie „Čiary“ pridelenia/ nepridelenia internátu:

Budúci: Druhý ročník 1. stupeň- Pridelenie – Nepridelenie