Ubytovanie

Všetky dôležité informácie týkajúce sa ubytovania nájdeš na tejto stránke a jej podstránkach.

Milí študenti,
v zmysle harmonogramu  Vám zverejňujeme „ČIARU“ o pridelení/ nepridelení internátu pre pokračujúce ročníky.

Študenti (najmä budúci prváci II. stupňa), ktorí si podali žiadosť v nesprávnom termíne, si musia podať žiadosť v správnom stanovenom termíne podľa harmonogramu ubytovania.

Pridelenie/ Nepridelenie ubytovania „Čiara“ :

Čiara Druháci I. stupeň

Čiara Tretiaci I. stupeň

Čiara druháci II. stupeň

Dosiahnuté body za jednotlivé ročníky:

Budúci druhý ročník 1. stupeň

Budúci tretí ročník 1. stupeň

Budúci piaty ročník 2. stupeň