Výsledky 2016/2017

4. 5. 2017 sa konalo v zasadačke dekanátu fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti Konferencia ŠVOČ 2017, do ktorého postúpilo za 1. stupeň štúdia 9 študentov so 6 prácami a za 2. stupeň štúdia 6 študenti s 3 prácami. Samotného priebehu sa zúčastnilo spolu 15 študentov s 9 prácami.

Po každej prezentácii boli súťažiaci podrobení odbornej diskusii s členmi komisie aj účastníkmi konferencie ŠVOČ. Na základe toho, ako sa vysporiadali nielen s prezentáciou, ale aj otázkami v diskusii, boli morálne i finančne odmenení.

Výsledky:

za I. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získala Katarína HRUBOVČÁKOVÁ s témou práce Analýza vybraných burzových indexov, vedúcim práce bol Ing. Jamal Hasan, PhD.,
  • 2. miesto získala Tamara TCHURÍKOVÁ s témou práce Prínosy služby Digital Sales, ktorej vedúcou bola Ing. Ingrid Potisková, PhD.,
  • 3. miesto získal tím študentiek v zložení Lucia TISOVČÍKOVÁ, Mária SMATANOVÁ a Alexandra ŠMEHÝLOVÁ s témou práce Expanzia firmy Víno Nitra s.r.o. a jej obchodné aktivity v Číne. Vedúcou práce bola RNDr. Janka Pásztorová, PhD.

za II. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získala Bc. Mária HALVONÍKOVÁ s témou práce Online marketingové nástroje v aktivitách neziskovej organizácie Platforma žien Slovenska, vedúcim práce bol Ing. Peter Červenka, PhD.,
  • 2. miesto získal tím študentiek v zložení Bc. Marcela MIKLOVIČOVÁ, Bc. Monika MIŠČÁKOVÁ, Bc. Alena PASTUCHOVÁ a Bc. Lenka PAVLÍČKOVÁ s témou práce Návrh stratégie zavedenia „to-go-cofee“ a vlastného termohrnčeka v kaviarni Foxford. Vedúcou práce bola doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.,
  • 3. miesto získal Bc. Alexander FRASCH s témou práce Výskyt asymetrických informácií v cestovných kanceláriách a agentúrach, ktorej vedúcou bola prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Práce študentiek umiestnené na prvom mieste: Kataríny Hrubovčákovej za 1. stupeň štúdia a Bc. Márie Halvoníkovej za 2. stupeň štúdia, postúpili na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.