O nás

Kto sme ?

Študentský parlament Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len ŠPOF) je najvyšším reprezentatívnym orgánom študentov Obchodnej fakulty, ktorý zastupuje a chráni ich záujmy. Sme tím mladých ľudí, ktorých hlavným cieľom je zastupovať študentov v styku s vedením fakulty, ale i s vedením univerzity.

ŠPOF vznikol na začiatku roka 1991 na pôde Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

Čo robíme ?
● presadzujeme a chráníme záujmy študentov OF EU,
● zastupujeme študentov OF EU a predkladáme ich požiadavky v samosprávnych orgánoch EU
● organizujeme záujmovú činnosť (kultúrne a športové aktivity, študijné a pracovné stáže a pobyty)
● hájime akademické práva študentov a usilujeme sa o zlepšenie sociálnych a študijných podmienok,
● v spolupráci s vedením fakulty a univerzity pomáhame pri koordinácii ubytovacieho procesu na Obchodnej fakulte,
● zvyšujeme informovanosť študentov o aktuálnom dianí na fakulte a univerzite prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (internetová stránka, informačný newsletter, Facebook, e-mail, letáky, chillout zóny a iné komunikačné nosiče),
● reprezentujeme záujmy študentov aj na valných zhromaždeniach Študentskej rady vysokých škôl,
● podieľame sa na spoluorganizovaní rôznych prednášok a workshopov na odborné témy s významnými osobnosťami z reálneho podnikateľského prostredia.

Kto tvorí ŠPOF ?
Členmi ŠPOF sú študenti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoje zastúpenie má v parlamente každý ročník na každom stupni štúdia. V súčasnosti ma ŠPOF 15 členov .