Náš tím

Študentský parlament zastupuje všetkých študentov Obchodnej fakulty. Túto funkciu zastupujú títo študenti.

Jakub Nichta
Predseda ŠPOF

 

Dominika Babinská
3.ročník, 1. stupeň
Marek Chalmovský
Tajomník ŠPOF
 

Branislav Vojtko
2.ročník, 1. stupeň

Jakub Nichta
2.ročník, 1. stupeň

Dominika Babinská
3.ročník, 1. stupeň
Hanka Verešová
3.ročník, 1. stupeň
Marek Chalmovský
3.ročník, 1. stupeň
Bc. Peter Duranka
1.ročník, 2. stupeň
Bc. Nikola Kuchárová
1.ročník, 2. stupeň

Bc. Simona Kroláková
1.ročník, 2. stupeň

Bc. Martin Mlynár
2.ročník, 2. stupeň
 

Ing. Andrej Ralbovský
3 ročník, III. stupeň
Ing. Tomáš Ružička
3 ročník, III. stupeň