Náš tím

Študentský parlament zastupuje všetkých študentov Obchodnej fakulty. Túto funkciu zastupujú títo študenti.

 

Bc. Martin Mlynár
Predseda ŠPOF

 

Bc. Nikol Hrončoková
Podpredseda ŠPOF

 

Adriána Arce Riverová
Tajomník ŠPOF
 
 

Branislav Vojtko
1 ročník, I. stupeň, odbor: POB
Jakub Nichta
1 ročník, I. stupeň, odbor: MP

 

Dominika Babinská
2.ročník, I. stupeň, odbor: POB

 

Marek Chalmovský
2.ročník, I. stupeň, odbor: PCRS

 

Hanka Verešová
2 ročník, I. stupeň, odbor: MP

Adriána Arce Riverová
3 ročník, I. stupeň,
odbor: MP

Adam Čardáš
3 ročník, I. stupeň, odbor: MP

 

Dávid Brunovský
3 ročník, I. stupeň, odbor: MP

 

Peter Duranka
3 ročník, I. stupeň, odbor: MP

 

Michael Kostolný
3 ročník, I. stupeň, odbor: MP

 

Simona Kroláková
3 ročník, I. stupeň, odbor: MP

 

Bc. Martin Mlynár
1 ročník, II. stupeň, odbor: MOM

 

Bc. Kristína Puškášová
1 ročník, II. stupeň, odbor: MOM
Bc. Nikol Hrončoková
2 ročník, II. stupeň, odbor: MCR

 

Bc. Petra Olejárová
2 ročník, II. stupeň, odbor: MOM

 

Bc. Lucia Kuzmiaková
2 ročník, II. stupeň, odbor: MOM

 

Ing. Andrej Ralbovský
3 ročník, III. stupeň

 

Ing. Tomáš Ružička
3 ročník, III. stupeň