Náš tím

Študentský parlament zastupuje všetkých študentov Obchodnej fakulty. Túto funkciu zastupujú títo študenti.

 

Bc. Martin Mlynár
Predseda ŠPOF

 

Jakub Nichta
Podpredseda ŠPOF

 

Marek Chalmovský
Tajomník ŠPOF

 

 

Branislav Vojtko
2. ročník, I. stupeň, odbor: POB

 

Jakub Nichta
2.  ročník, I. stupeň, odbor: MP
Dominika Babinská
3. ročník, I. stupeň, odbor: POB

 

Marek Chalmovský
3. ročník, I. stupeň, odbor: PCRS

 

Hanka Verešová
3. ročník, I. stupeň, odbor: MP

 

Bc. Simona Kroláková
1. ročník, II. stupeň, odbor: MOM

 

Bc. Martin Mlynár
2. ročník, II. stupeň, odbor: MOM

 

Bc. Kristína Puškášová
2. ročník, II. stupeň, odbor: MOM

 

Ing. Andrej Ralbovský
3 ročník, III. stupeň

 

Ing. Tomáš Ružička
3 ročník, III. stupeň