Knižnica

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou.

Poskytované služby: 

Ako sa zaregistrovať:

Registrácia sa realizuje v Požičovni na 2. poschodí.

Ak sa chcete stať používateľom SEK, môžete v katalógu vyplniť Predregistračný formulár.

Výpožičky a služby knižnice však môžete využívať až po dokončení registrácie v SEK podpísaním Prihlášky používateľa (osobne v Požičovni, 2. poschodie).

Platnosť registrácie je potrebné každoročne obnoviť.