Erasmus+

Program Erasmus+, ako nástupnícky program úspešného podprogramu Celoživotného vzdelávania, je projektom Európskej únie, ktorý v zúčastnených štátoch podporuje akademickú spoluprácu v podobe študentskej mobility, mobility vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov VŠ, pracovných stáží študentov VŠ, ako aj pri ďalších aktivitách VŠ, súvisiacich s vyššie uvedenými.

Hovorí sa, že Erasmus znamená istý míľnik v štúdiu a živote študenta. Semester či dva strávené v zahraničí otvárajú nové pohľady a vytvárajú nezabudnuteľné priateľstvá a zážitky. Študenti sa po ukončení pobytu vrátia sebavedomejší, rozhľadenejší a za zmienku stoja aj vylepšené jazykové zručnosti.

Ak si študentom druhého a vyššieho ročníka, ovládaš anglický jazyk na dostatočnej úrovni, prípadne hovoríš niektorým ďalším jazykom, máš dostatok odvahy a chuť spoznávať, bádať a prijímať výzvy, program je určený práve pre teba! Štúdium na niektorej z našich partnerských inštitúcii je oslobodené od akýchkoľvek poplatkov (školné,..) a po obdržaní statusu „Erasmus študent“ od vysielajúcej vysokej školy môžeš užívať všetky výhody, ale aj povinnosti spojené s programom.

Erasmus+ disponuje oproti pôvodnému programu viacerými zmenani – za najväčšiu a študentmi najpozitívnejšiu zmenu je vnímaná možnosť zúčastniť sa programu viackrát t.j. 12 mesiacov za jeden stupeň štúdia a možnosť absolvovať stáž aj po ukončení celého štúdia t.j. do jedného roka od poslednej štátnice, s tzv. statusom absolvent.