ŠD Dolnozemská

Tento internát sa nachádza hneď vedľa budovy Obchodnej Fakulty. V letných mesiacoch ti nič nebráni v tom, aby si do jedálne či do školy chodil v papučiach a vstával 10 minút pred začiatkom hodiny.

Internát má vymenené plastové okná.