AIS

AIS je Akademický informačný systém – je celouniverzitná databáza, ktorá slúži na správu štúdia študentov. Študenti si pomocou tohto systému riadia celú administráciu štúdia. Ako napr. prihlasovanie/odhlasovanie na skúšky, prihlasovanie predmetov do rozvrhu, tvorba zápisných listov či podávanie žiadosti o ubytovanie.

AiS2

Návod na používanie AiS2

Aplikácia zatiaľ len pre Android