Oznámenie volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave

V prvom kole bol v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 9 Štatútu Obchodnej fakulty EUBA za kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolený:

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

Volebná komisia týmto blahoželá Ing. Petrovi Drábikovi, PhD.

V zmysle ustanovenia čl. 12 ods. 2 Štatútu Obchodnej fakulty EUBA dekana fakulty vymenúva na návrh Akademického senátu Obchodnej fakulty EUBA rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V Bratislave dňa 29.11.2018

JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

predseda volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *